SZOMBATHELY ÉS A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK ÁRVÍZI VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ DOZMATI VÍZTÁROZÓ MEGÉPÍTÉSE KEHOP-1.5.0-15-2016-00008

A projekt bemutatása

Kivitelezési munkák kezdete

2017. december

Építési munkák befejezésének időpontja

2023. II. negyedév

Az elnyert támogatás összege: 

1 889 222 021 forint

Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó helyszínrajza

Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó helyszínrajza

SZOMBATHELY ÉS A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK ÁRVÍZI VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ DOZMATI VÍZTÁROZÓ MEGÉPÍTÉSE” 
KEHOP-1.5.0-15-2016-00008

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt legfőbb célja Szombathely és a környező települések (Bucsu, Dozmat, Torony, Sé) árvízi biztonságának megteremtése.

A Dozmat és Torony községek területén kialakításra kerülő árvízcsúcs-csökkentő tározó által – a már átadott lukácsházi tározóval együtt – az 1965. évi árvízkárok megelőzhetővé válnak.

Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó:

  • A tározó völgyzárógátja 421m hosszú, legnagyobb magassága megközelíti a 8m-t.
  • Árvíz esetén 1,13 millió m3 vizet képes 44,1 ha területen a tározótérben betározni
  • Az árvíztározó „békeidőben” üres, a tározótérben az alapvető célokat nem akadályozó területhasználat továbbra is folytatható
  • Állandó vizű tározórész kialakításával, 7,2 ha alapterületű tó

Arany patak mederrendezése:

  • Vízfolyás alsó és felső szakaszain összesen 5,7 km hosszúságban mederkotrás
  • Fenéklépcsők ökológiai átjárhatóságának megoldása, hídbiztosítások

Az árvízcsúcs-csökkentő tározók üzemeltetésével a létesítmények alatti lakott területeket és   termőföldeket sújtó vízkárok megelőzhetők, csökkenthetők, ezáltal nő a lakosság árvízi biztonsága, s olyan komplex fejlesztések valósíthatók meg, amelyek elősegítik a gazdasági fellendülést, az idegenforgalmat, a turizmus fejlesztését.

Részletes projektismertető

„SZOMBATHELY ÉS A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK ÁRVÍZI VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ DOZMATI VÍZTÁROZÓ MEGÉPÍTÉSE” KEHOP-1.5.0-15-2016-00008

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt legfőbb célja a Szombathely és a környező települések (Bucsu, Dozmat, Torony, Sé) árvízi biztonságának megteremtése.50 évvel ezelőtt, 1965-ben Szombathely város nagy része víz alá került a Gyöngyös-patak, a Sorok-Perint és az Arany-patak árvizei miatt. Az árhullám levonulását követően a vízügyi szakemberek tanulmányterveket készítettek annak megvalósítására, hogy a lakott területek mentesüljenek az árvízi elöntésektől, valamint az árvízi veszélyeztetés ne legyen akadálya a további fejlesztéseknek.A globális felmelegedés következtében napjainkban tapasztalható szélsőséges időjárási körülmények miatt egyre gyakoribbá váló villámárvizek is rámutattak arra, hogy Szombathely és az alatta lévő területek védelmében szükséges megépíteni a dozmati árvízcsúcs- csökkentő tározót.2010-ben megépült a Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó, mely Szombathely és a tározó alatti területeken (Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Gencsapáti) mintegy 25 ezer ember lakhelyét tette árvízvédelmi szempontból biztonságossá. Azonban Szombathely-Oladi városrésze, Bucsu, Dozmat, Torony és Sé jelenleg is árvíz által veszélyeztetett települések. 

A dozmati tározó megépítésével, az Arany-patak mederrendezésével, s a már megépült Lukácsházi tározó összehangolt működtetésével válik teljes körűvé Szombathely és a környező települések árvízi védettsége.Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nyugat- dunántúli Vízügyi Igazgatóság által alkotott konzorcium a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósítja meg a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” kiemelt projektet, ezzel is megalapozva a vízügyi ágazat szakpolitikai támogatottságát.A tervezett Dozmati tározó völgyzárógátja Dozmat község nyugati belterületi határa felett, az Arany patakon létesül. 

A völgyzárógát hossza 421 méter lesz, legnagyobb magassága megközelíti a 8 m-t. A kialakításra kerülő tározótér 100 évenként érkező vízhozam esetén, 44 hektáron mintegy 1 millió m3 víz befogadására alkalmas.A létrejövő 7,2 hektár vízfelületű állandó vizű tározórész kedvező teret nyújt a vízinövények, a vízhez kötődő állatvilág megtelepedésének, gyarapítva ezzel a térség élőhelyeit. Az így kialakuló új vizes-nedves élőhely kiemelt szerepet kap a természeti értékek megismerésében, bemutatásában, s általa lehetővé válik a szombathelyi Csónakázó tó vízpótlásának javítása is.A projekt részeként – a lefolyási viszonyok javítása érdekében – az Arany patak alsó és felső szakaszain 5,7 km hosszúságban mederrendezésére kerül sor. Ez által a meder alkalmassá válik a szabályozott vízhozamok levezetésére.Az árvízcsúcs-csökkentő tározók üzemeltetésével a létesítmények alatti lakott területeket és termőföldeket sújtó vízkárok megelőzhetőek, csökkenthetőek, ezáltal nő a lakosság árvízi biztonsága, s olyan komplex fejlesztések valósíthatók meg, melyek elősegítik a gazdaság-, az idegenforgalom és a turizmus fellendülését, az érintett települések további fejlődését.

A beruházások hozzájárulnak a Szombathely Megyei Jogú Város által támogatott Sorok- Perint vízfolyás revitalizációs programjához, növelve ezzel a térség vonzerejét, látnivalóinak számát, valamint az itt élő lakosok kulturált szabadidő eltöltésének lehetőségét.A projekt megvalósítása nagy volumenű munkavégzéssel jár, melyhez kérjük a lakosság türelmét, ám a beruházás megvalósulásával, a vízügyi ágazattal szembeni előírásokat, elvárásokat, mind a térségen élő lakosság társadalmi igényét, életminőségének javítását irányozzuk elő.


A projekt kezdete: 2017.08.21.
A projekt befejezése: 2023.05.31.
Az elnyert támogatás összege/intenzitása: 1 889 222 021 forint/100%
Kedvezményezett: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság által alkotott konzorcium.